Cenník šindľa

Od 20.5.2011 výrobca zvýšil cenu Šindľa o 18 %

Výrobok Popis Spotreba Balenie Jedn. Cena s DPH v €
Iba
materiál
pri dodávke
s montážou
cena montáže
sa účtuje
osobitne
Šindeľ DDS 20 ks/m2 10 ks/bal
880 ks/paleta
ks
1 m2
1,07
21,10
0,96
19,26
Nárožie DDN podľa
potreby
20 ks/bal ks 1,390 1,25
Úžľabie DDU podľa
potreby
20 ks/bal ks 1,390 1,25
Hrebenáč DDH 8,4 ks/bm volne ks 1,93 1,737
Ventilačný kus podľa
potreby
volne ks 36,81 33,129