Technické parametre

DDS II Základný tvar
Hmotnosť (g/ks): max. 380
Šírka (mm): 120
Dĺžka (mm): 510
Výška (mm): 18
Počet ks/m2: 20
Hmotnosť (kg/m2): max. 8
Min. sklon: 25°

DDU II Úžlabí
Hmotnosť(g/ks): max. 270
Pr.Šírka (mm): 80
Dĺžka (mm): 666
Výška(mm): 18DDN II Nároží
Hmotnosť (g/ks): max. 270
Pr. Šírka (mm): 80
Dĺžka (mm): 666
Výška (mm): 18